creu, arloesi, ysbrydoli

Cais am Brosbectws Israddedig

Mae ein Prosbectws Israddedig yn cynnig blas o’r hyn y gall y Brifysgol ei chynnig i fyfyrwyr, gan gynnwys gwybodaeth am gyrsiau a lleoliadau, a gwahoddiad i ymweld er mwyn darganfod rhagor.


Cyfeiriad
Dyddiad Geni

Eich Opsiynau Astudio
Blwyddyn Mynediad Disgwyliedig *
                                     
Sut byddech chi’n hoffi derbyn eich prosbectws? *
                                                        


Yn anffodus, ni all Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant brosesu unrhyw gais i bostio prosbectws dramor. Dewiswch gopi pdf digidol o’r prosbectws drwy e-bost.

Bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei chadw gan y Drindod Dewi Sant yn unol â Pholisi Diogelu Data’r Brifysgol. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i roi gwybod i chi am ddigwyddiadau sydd ar y gweill, rhaglenni gradd a allai fod o ddiddordeb i chi, sut i wneud cais, gwybodaeth am gyllid a dyddiadau cau pwysig.

Bydd gwybodaeth yn cael ei chadw nes y mis Medi rydych yn bwriadu cychwyn eich astudiaethau, fel y nodir ar y ffurflen.

Os hoffech dynnu eich enw oddi ar ein cronfa ddata, cysylltwch ag info@uwtsd.ac.uk.